top of page

Fællesgrønt/Kundebonde

Det er et fællesskab mellem kunde og bonde omkring fødevareproduktion. Konceptet er også kendt under betegnelsen “solidarisk landbrug” og er blevet en populær måde for forbrugere at købe friske lokale varer hos landmanden/grønsagsgartneren. Der opbygges et samarbejde, hvor avlere og forbrugere deler både risici og fordele ved fødevareproduktion.

Flere og flere mennesker lægger vægt på oprindelse og kvalitet af deres fødevarer. Samtidig bliver forholdene for landmænd sværere, supermarkedskædernes pristryk gør det svært for mange landbrug at overleve. Hvad ligger da mere lige for end at opbygge et solidarisk fællesskab mellem kunde og bonde?

Grundlæggende fungerer det sådan her:
En landmand/gartner tilbyder en del af sin produktion som en dele-produktion med medlemmerne af kundebonde fællesskabet. F.eks. ved at medlemmerne selv henter råvarer efter behov fra gården, eller på anden måde modtager en del af gårdens samlede produktion. Medlemmerne støtter gårdens drift med et forudbestemt penge beløb. Et sådant kundebonde samarbejde har fordele for både landmand, forbruger og miljø:

Fordele for forbrugeren:

·       Får ekstra friske råvarer, med alle de smags og vitaminfordele det giver.

·       Bliver introduceret til nye sorter og afgrøder og kan også selv have indflydelse på afgrødevalget.

·       Udvikler et forhold til landmanden og gården hvor maden kommer fra og lærer om hvordan denne frembringes.

·       Børn vil ofte spise mad fra ’deres’ gård, også noget de ikke før har spist eller kendt.

Fordele for landmanden:

·       Kan få markedsført og solgt høsten tidligt i sæsonen, før den travle tid i marken begynder.

·       Modtager betaling tidligt i sæsonen, hvilket hjælper landbrugets likviditet.

·       Øget arbejdsglæde, ved at få mulighed for at lære de mennesker at kende som spiser produkterne.

·       Kan lejlighedsvis få hjælp til arbejdet af medlemmerne.

Fordele for miljøet:

·       Korte transportveje sikrer et lavt forbrug af brændstof til dette.

·       Da der produceres til et kendt antal mennesker kan fødevarespild reduceres til et minimum.

·       Mængden af affald reduceres, da der ikke bruges emballage. Medlemmerne henter deres grøntsager i egne kurve m.m.

·       Modellen giver mulighed for at udvikle individuelle landbrug med en stor mangfoldighed til gavn for muldlaget og biodiversiteten.

En vigtig del af kundebonde modellen, der adskiller sig fra almindelig handel, er at medlemmerne forpligtiger sig til at betale de omkostninger som er forbundet med produktionen, samt at aftage produkterne. Landmanden får dermed mulighed for at gøre sit allerbedste for at producere gode vare i rigt udbud, da han har sikkerhed for afsætningen.

For mere information: info@dragebjerg.com
bottom of page